ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА
КОНТАКТИ / Contacts

Oбщина Мездра

Hristo Botev Str. 27,
3100 Mezdra, Bulgaria

+359 910 9 25 21 – Секретар Община
факс: 0910 92523 е-mail: mezdra@mail.bg
http://mezdra.bg/


Gendarmerie Inspectorate
Mehidinti County

Strada Portului 2,
220234 Drobeta-Turnu Severin,
Romania

Проект: “Съвместни усилия срещу природните бедствия”, ROBG 416,
който е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на
Програмата Interreg V-A Румъния-България

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.