Община Мездра проведе онлайн конференция с участието на румънските партньори по проекта


Община Мездра проведе на 28.10,2020 встъпителна пресконференция по проекта

На 28 октомври 2020 г. в условията ограничителни мерки свързани с корона-вирус пандемията Община Мездра проведе встъпителна встъпителна пресконференция по проекта “Съвместни усилия срещу природните бедствия, ROBG 416, който е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
 
На събитието присъстваха предтсвители на общинската администрация, представители местни медии и заинтересувани страни. В онлайн среда към пресконференцията се присъединиха и представители на ръумунския партньор Жандармерийската служба в окръг Мехединци (Румъния).
Проектът “Съвместни усилия срещу природните бедствия” се изпълнява съвместно от Община Мездра (България), в качеството на водещ партньор и Жандармерийската служба в окръг Мехединци (Румъния) - партньор по проекта.

 

Проект: “Съвместни усилия срещу природните бедствия”, ROBG 416,
който е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на
Програмата Interreg V-A Румъния-България

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.